ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ 5 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ…!!

0
1548

ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಗುಣಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾದೆ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಲವು ಗುಣಗಳು, ಯಾವ್ ಅಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಅವನ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಲವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಆಲೋಚನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ, ಹಾಗು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ತಿಳಿಯೋಣ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಈ ಗುಣಗಳು ಇದ್ಯಾ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನೀವೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ನಿದಾನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ : ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಮುಂದೂಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ : ಬೌದ್ಧಿಕ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಜನರ ಗುಂಪಿನ ಜೊತೆ ಸುತ್ತುವರೆದಿರಬಹುದು ಅವರು ಗೆದ್ದಿರ ಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಇತರರನ್ನು ಅಳಿಯುವುದು : ಒಬ್ಬ ವೆಕ್ತಿಯ ಸ್ನೇಹ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅಥವಾ ವೆವಹರಿಸಬೇಕಾದಾಗ ತುಂಬಾ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವಸರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು : ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲವ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ತುಂಬ ನಷ್ಟಗಳನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಜ್ಞವಂತಿಕೆ ಇಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾರನ್ನುದೊಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಂಗೀಕಾರ : ನೀವು ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದರೂ, ಸಾಧಿಸುವುದು ಇನ್ನು ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯಗಳಿವೆ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಲವಾದ ಜನರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳಿವೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here