ಈ ಕೆಲವು ಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಜೀವನ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ನೋಡಿ.

0
3141

ದೇವರ ದೀಪಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಫಲಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶುದ್ಧವಾದ ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಬತ್ತಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ತಾವುಗಳೇ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಆಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಆಗುವ ಲೋಪ ದೋಷಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ತಾವರೆ ಕಾಂ’ಡದ ಬತ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಖಂಡ ಭಾಗ್ಯವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸಾಲದ ಬಾಧೆಯು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಸಾಯುಜ್ಯ ಪದವಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಬಾಳೆದಿಂಡಿನ ಬತ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂತತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರ ಶಾ’ಪ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಲದೇವತೆಯ ಅನುಗ್ರಹ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರ’ಜ್ವಲಿಸುತ್ತದೆ. ಎಕ್ಕದ ಗಿಡದ ಬತ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದರೆ,ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ದು’ಷ್ಟ ಶ’ಕ್ತಿಗಳ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಗಣಪತಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅರಿಶಿನ ಬಟ್ಟೆಯ ಬತ್ತಿಯಿಂದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇಂತಿವೆ.

ಮೊದಲಿಗೆ ಅರಿಶಿನದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಂದು ಇಂಚು ಅಗಲ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅರಿಶಿನದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ನಂತರ ಒಣಗಿಸಿದ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಅದರಿಂದ ಬತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಹ’ಚ್ಚಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವಿ ಕಟಾಕ್ಷವು ನಿತ್ಯವೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಜ’ಠರ ಹಾಗೂ ಉದರವ್ಯಾ’ಧಿ ರೋ’ಗವು ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾ’ಮಾಲೆ ರೋ’ಗವು ಬೇಗನೆ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಕುಂಕುಮದ ನೀರಿನಿಂದ ನೆನೆಸಿದ ಬಟ್ಟೆಯ ಬತ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹದ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಇರುವ ದೋ’ಷಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ದೋ’ಷಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕರಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಫಲಪ್ರದವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಂ’ತ್ರಿಕ ಶ’ಕ್ತಿಯ ಆಟ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಪನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ನಂತರ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಕೀರ್ತಿವಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟಾಕ್ಷವು ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಯು ಕಾಣಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೃಪೆಯು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ದೇವರ ದೀಪದ ಮುಖಗಳು ಅಥವಾ ಬತ್ತಿಗಳು. ಒಂದು ಮುಖ : ಒಂದು ಮುಖ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬತ್ತಿಯ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೆ ಮಧ್ಯಮ ಲಾಭ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ದ್ವಿಮುಖ ದೀಪ : ದ್ವಿಮುಖ ಅಥವಾ ಎರಡು ಬತ್ತಿಗಳ ದೀಪದಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನೆಲೆಯೂರಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ತ್ರಿಮುಖ ದೀಪ : ತ್ರಿಮುಖ ದೀಪ ಅಥವಾ ಮೂರು ಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ದೀಪ ಬೆಳಗುವುದರಿಂದ ಸಂ’ತಾನಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಚತುರ್ಮುಖ ದೀಪ : ಚತುರ್ಮುಖ ದೀಪ ಅಥವಾ 4 ಬತ್ತಿಗಳಿಂದ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೆ ಧನಸಂ’ಪತ್ತು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಪಂಚಮುಖ ದೀಪ : ಪಂಚಮುಖ ದೀಪ ಅಥವಾ ಐದು ಬತ್ತಿಗಳಿಂದ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೆ ಧನಕನಕ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಮರೆಯದೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ. ಹಾಗೆಯೇ ಮರೆಯದೆ ನಮ್ಮ ಪೇಜ್ ಅನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಜಾಹಿರಾತು : ಶಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪೀಠಂ ಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಹಾಗೂ ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧಕರು ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ (ಕಾಲ್/ವಾಟ್ಸಪ್ 95388 66755) ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ನೇರ ಪರಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹಾ ಸೂತ್ರಗಳು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನದಾಸೆಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿದೆ 95388 66755 ಜೀವನದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರಾಶರಾಗಿದ್ದರೆ ಒ'ತ್ತಡ ಮನಸ್ತಾಪ, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ , ಮಾನಸಿಕ ಕಿರಿಕಿರಿ ವಾ'ಮಾಚಾರದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಅನರ್ಥವಾಗಿದ್ದರೆ , ಎಷ್ಟು ದುಡಿದರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ನಂಬಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ದ್ರೋಹ ಮದುವೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷಾ ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಕಲಹಗಳು ಅತ್ತೆ-ಸೊಸೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಸಂತಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರ ಸಾಲದ ಬಾಧೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತು ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ಸರ್ವಾಭಿಷ್ಟ ಸಿದ್ದಿ ಪೂಜಾ ಅಷ್ಟದಿಗ್ಬಂದನ ಪೂಜೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಹಣಕಾಲದ ಬಲಿಷ್ಠ ಅಥರ್ವಣವೇದದ ಕಾಳಿಕಾ ಉಪಾಸನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಶೇಕಡ ನೂರರಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಪಡೆದಿರುವ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ 95388 66755

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here