ಸಂತೋಷದ ವಿವಾಹಿತ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ದೈವಿಕ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳು.

0
2219

ಸಂತೋಷದ ವಿವಾಹಿತ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ದೈವಿಕ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳು. ಮದುವೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂಧ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಮದುವೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ. ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನಾ’ಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ದಾಂಪತ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷವಿದ್ದರೆ ವಾಸ್ತು ದೋಶ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ದೋಶ ಇರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರಬಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫೋಟೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನ : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಡಿ-ಡೇ, ಮಧುಚಂದ್ರ ಅಥವಾ ಇತರ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸುಂದರವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೀಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮನೆಯ ಪೂರ್ವ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ.

ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಪೂರ್ವ ಗೋಡೆಯು ಧನಾತ್ಮಕ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ಹರಡಲು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಮನೆಯ ನೈ -ತ್ಯ ಅಥವಾ ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಇದು ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಪಶ್ಚಿಮ, ದಕ್ಷಿಣ ಅಥವಾ ನೈ-ತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯವು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುವ ದಿಕ್ಕು ಇದು, ನಿಮ್ಮ ಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು : ಹಾಸಿಗೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅಸಹ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಿರಣಗಳ ಬೆಳಕು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಂಪತಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನ’ಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಗಳು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಳಕನ್ನು ಹಾದುಹೋಗಲು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪರದೆ ಇರಿಸಿ. ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು : ಹಾಸಿಗೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅಸಹ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಿರಣಗಳ ಬೆಳಕು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಂಪತಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನ’ಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಗಳು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಳಕನ್ನು ಹಾದುಹೋಗಲು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪರದೆ ಇರಿಸಿ. ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ : ಪಾಲುದಾರನೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಒತ್ತಡರಹಿತವಾಗಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳು, ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳು, ಚಾರ್ಜರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಈ ವಿಷಯಗಳು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಿದ್ರೆಯ ನಿರ್ದೇಶನ : ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದೆ. ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನೀಲಿ, ಗುಲಾಬಿ, ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಮಾಡಿ. ಕಂದು, ಬೂದು, ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕೆನೆಯಂತಹ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಕೋಣೆಯನ್ನು ಮಂದವಾಗಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮುಂದೆ ಕನ್ನಡಿ ಇರಬಾರದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. ಮರದ ಹಾಸಿಗೆಗಳು :ವಾಸ್ತು ಮರದ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಲೋಹದ ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಶೀತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮರದ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಗಳು ಮತ್ತು ದೀಪಗಳು : ತಾಜಾ ಹೂವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ಸುಗಂಧವನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಆಹ್ಲಾದಕರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೃತಕ ಹೂವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಅಲಂಕಾರಿಕ ದೀಪದ ಛಾಯೆಗಳು ಕೋಣೆಗೆ ಇಂದ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಹಸಿರು ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಛಾಯೆಗಳು ಒಬ್ಬರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗೆ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳು : ನಿಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಚದರ ಅಥವಾ ಆಯತಾಕಾರದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ದಂಪತಿಗಳು ಈಶಾನ್ಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಬಾರದು. ಇದರ ಬಲವಾದ ಕಾಂತೀಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಮಗುವಿಗೆ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದನ್ನು ಸಹ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ. ಹಾಸಿಗೆಯ ಕಾಲು ನೇರವಾಗಿ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಎರಡು ಬಾಗಿಲುಗಳ ನಡುವೆ ಇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಂನ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ರೂಂ ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಕೆಳಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬೆಡ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲೈಂ’ಗಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಸುಂದರವಾದ ಸ್ಫಟಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಅದು ಬೆಳಕನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಪ್ರಣಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅನಗತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸಬೇಡಿ. ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯ ಹರಿವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದರಿಂದ ಗೊಂದಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.

ನಿಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಮನೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಚವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಧೂಳಿನ ವಸ್ತು ಎಂದರೆ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲಿನ ಧೂಳು. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಸಂಗತತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಒಂದೇ ಹಾಸಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಡಬಲ್ ಬೆಡ್ ಬಳಸಿ. ಹಲವಾರು ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಘರ್ಷಣೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ರೋ’ಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮೇಣದ ಬತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಮರೆಯದೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ, ಹಾಗೆಯೇ ಮರೆಯದೆ ನಮ್ಮ ಪೇಜ್ ಅನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಪಡೆಯಿರಿ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here