ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಚು ಅಥವಾ ಎರಡು ಇಂಚು ಜೋಡಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಪ್ರತಿಫಲ.

0
1536

ದೇವರಿಗೆ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚುವ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ, ದೀಪದ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಧ, ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಧಗಳು ದೀಪಗಳಿವೆ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದೀಪಗಳಿಗೂ ಅದರದೇ ಆದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಗಳು ಇವೆ, ಅದರಂತೆ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಜೋಡಿ ದೀಪ ಮತ್ತು ಎರಡು ಇಂಚಿನ ಜೋಡಿ ದೀಪ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಇಂಚು ಎತ್ತರದ ಜೋಡಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಗಳು.

ಒಂದು ಇಂಚಿನ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವ ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಇಂಚಿನ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವವರು ಯಾರ ಮಾತನ್ನೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ತಮ್ಮದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಕೊನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಒಂದು ಇಂಚಿನ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವವರು ಜಿಪುಣರು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಅತಿ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಇಂಚಿನ ದೀಪ ಬಳಸುವವರ ಶರೀರವು ಉಷ್ಣಮಯವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇವರು ವಿಷ್ಣುವಿನ, ರಾಮನ, ಕೃಷ್ಣನ ಆರಾಧಕರು, ಇವರ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲರೂ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಗಲಿ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಕೇಳುವವರ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಇಂಚಿನ ದೀಪಹಚ್ಚುವ ಅವರು ಬೇಗನೆ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಮೊಂಡುತನ ಹಠಮಾರಿತನ ಇವರ ಗುಣ.

ಎರಡು ಇಂಚು ಎತ್ತರದ ಜೋಡಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಗಳು.

ಎರಡು ಇಂಚು ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದು ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಲ ಹೃದಯದವರು ಇವರಿಗೆ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ತೇಜಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಇಂಚು ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ದೂರವಿರುವ ದಂಪತಿಗಳು ಬೇಗನೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅತ್ಯಂತ ರೂಪವತಿ ಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಮನೆದೇವರ ಅಥವಾ ದೇವತೆಗಳ ಶಾಪ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಎರಡು ಇಂಚಿನ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಸತಿಪತಿ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಇಂಚಿನ ದೀಪಹಚ್ಚುವವರ ತಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here