4 ನೇ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಉಂಗುರವನ್ನು ಏಕೆ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ.

0
2606

ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಎಡಗೈಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಇರಬೇಕು?

ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆಗಳಿವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾದವುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ :
1. ಚೈನೀಸ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ : ಚೀನೀ ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಬೆರಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ತೋರುಬೆರಳು ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ, ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳು ನಿಮಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಉಂಗುರ ಬೆರಳು, ಮತ್ತು ಕಿರು ಬೆರಳು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮದುವೆಯ ಉಂಗುರವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಬೆರಳುಗಳ ತುದಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ಕೀಲುಗಳಿಗೆ ತಗಲುವ ಹಾಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಫಲಿತಾಂಶ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಎ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಅವು ತೆರೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ಜೀವಮಾನವಿಡೀ ವಾಸಿಸಲು ನೀವು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಹೆಬ್ಬೆರಳುಗಳು ಬೇರ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಬಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತೋರು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಸಹ ತೆರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಸಿ. ಮುಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ, ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಡಿ. ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಭಾಗ – ಉಂಗುರ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆರಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಎರಡೂ ಏರಿಳಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಅರ್ಥೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

2. ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ರೋಮನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ : ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ‘ವೆನಾ ಅಮೋರಿಸ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರಕ್ತನಾಳವಿದೆ. ಈ ರಕ್ತನಾಳವು ಎಡಗೈಯ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿಧಮನಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಉಂಗುರದ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ದುಂಡಗಿನ ಮದುವೆಯ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ರೋಮನ್ ಜನರು ನಂಬಿದ್ದರು.

3. ಅಮೇರಿಕನ್ ಥಿಯರಿ : ಜನರು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರೂ, ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಅದನ್ನು ಧರಿಸಲು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಬಳಸಿದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಗಾಯಗೊಂಡ ಬೆರಳು ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳು ಎಂದು ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಹೀಗಾಗಿ, ನೀವು ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ, ಅದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಡಗೈಯ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಬೆರಳು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬೆರಳುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಳಕೆಯಾಗುವುದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಬೆರಳಿಗೆ ಗಾಯದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ನಾಲ್ಕನೇ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಆಭರಣವನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಕಿರು ಬೆರಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಕಾರಣ ಅದು ಉಂಗುರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಲ್ಲವೇ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಎಡಗೈಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ, ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸದ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ನೀವು ಅನುಸರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಲೇಖನವನ್ನು ಓದುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಮರೆಯದೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ, ಹಾಗೆಯೇ ಮರೆಯದೆ ನಮ್ಮ ಪೇಜ್ ಅನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಪಡೆಯಿರಿ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here