ಮ’ರಣದ ನಂತರವೂ ಈ 5 ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.

0
3504

ಮ’ರಣದ ನಂತರವೂ ಈ 5 ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಬರುವಾಗ ಬೆ’ತ್ತಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬೆ’ತ್ತಲೆ, ಬಂದು ಹೋಗುವ ನಡುವೆ ಬರೀ ಕತ್ತಲೆ, ಭಕ್ತಿಯ ಬೆಳಕು ಬಾಳಿಗೆ ಬೇಕು, ಮುಕ್ತಿಗೆ ವಿಠಲನ ಕೊಂಡಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸಾಲು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗುಣುಗುಟ್ಟುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ನಾವು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಏನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ತೊರೆಯುವಾಗ ಕೂಡ ಏನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿರಬಹುದು.

ಆದರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಮರಣದ ನಂತರ ಈ 5 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಆ 5 ವಿಷಯಗಳಾವುವು ? ಈ 5 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವೇಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ?

ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜ್ಞಾನ: ಜ್ಞಾನವು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ. ಬಲವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಮರಣದ ಮೊದಲು ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಜ್ಞಾನವು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬದುಕುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಲಿಯುವ ಗುಣಗಳು ಸಾವಿನ ನಂತರವೂ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಿ. ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ದಾನ ಎಂದಿಗೂ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

​ಋಣ : ಋಣವು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಆತನ ಋಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ನೀವು ಯಾರೊಬ್ಬರ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಋಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.

ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸತ್ತರೆ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಾಯುವ ಮುನ್ನ ಋಣ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಸಾಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಕಾಮ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯ : ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬನು ಏನನ್ನಾದರೂ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲಿನ ಆಸೆಯು ಆತನನ್ನು ಸಾವಿನ ನಂತರವೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಲೌಕಿಕ ಭೋಗಗಳ ಆಸೆಯೇ ಕಾಮ. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನೂ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ರಾಜ ಭರತನು ತನ್ನ ಜಿಂಕೆ ಮರಿಯೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇದ್ದನು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ರಾಜನೇ ಜಿಂಕೆಯಾಗಿ ಜನ್ಮ ಪಡೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆಸೆ ಮತ್ತು ಕಾಮವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಬಿಡಬಾರದು. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅತಿಯಾದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರಬಾರದು.

ಕರ್ಮ : ಕ್ರಿಯೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾನವ ಜೀವನ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಮನುಷ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಮರಣವು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆಯೇ ಅಥವಾ ದುಃಖವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಕರ್ಮವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ 7 ಜನ್ಮಗಳವರೆಗೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡಬಹುದು. ಬಾಣಗಳ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದ ಭೀಷ್ಮನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತನಗೆ ಇಂತಹ ಸಾವು ಏಕೆ ಬಂತು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅವನಿಗೆ 7 ಜನ್ಮಗಳ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದನು. 7 ಜನ್ಮಗಳ ಹಿಂದೆ, ಭೀಷ್ಮ ಸತ್ತ ಹಾವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಮುಳ್ಳಿನ ಮೇಲೆ ಎಸೆದಿದ್ದನು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಮಲಗಬೇಕಾಯಿತು.

ಪುಣ್ಯ : ದಾನ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯವು ಎಂದಿಗೂ ಖಾಲಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರಿಂದ ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದರ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅಪರಿಚಿತರು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ ದಾನ ಮತ್ತು ಧರ್ಮವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಬ್ಬನು ದಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮರಣದ ನಂತರವೂ ಅವರು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here