ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು! ಅತಿಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ

0
1168

ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡವನಾಗುವವರೆಗೂ ತಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಅವರ ಸ್ವಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಸಿಗದ ಆತ್ಮೀಯತೆ, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ, ಸಲುಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಬಳಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮಗುವಿನಿಂದ ವಯಸ್ಕರ ತನಕ ಬೆಳೆಯುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಕೋಪ ಕಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ, ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ.

ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೀರಿದ್ದು ‘ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ’ ಎಂಬಂತೆ ಪೋಷಕರ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಾದಕ್ಕೂ ಮೀರಿಸುವಂತೆ ಇರಬೇಕು ಬೆಳೆಯುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಬುದ್ಧಿ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 13ರಿಂದ 19ರವರೆಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಾವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪೋಷಕರು ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗೆಂದು ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಸರಿಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿ ತುಳಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ ನಿಮಗಿರಬೇಕು.

ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಇರಿ, ನಮ್ಮ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಮಗುವಿನಂತೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಬೆರೆತಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅವರ ಜೊತೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ತಿಳಿದವರು ಹೇಳಿರುವ ಮಾತಿನಂತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇತರರ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಯಾರಿಂದ ಏನು ಕಲಿಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಬೇಕು.

ವಯಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಖಚಿತ, ವಯಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಸರಿ ಎಂಬ ಹಠ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರದಿದ್ದರೂ ದೊಡ್ಡವರಂತೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಕೆಲ ವಿಷಯವನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಪೋಷಕರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಮೀರಿದರೆ ಆಗುವ ಅರ್ಥಗಳಿಗಿಂತ ಅನರ್ಥವೇ ಜಾಸ್ತಿ.

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಕೆಲಬಾರಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಪೋಷಕರು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹೇಳುವ ಮುನ್ನ ನೂರು ಬಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿ ತುಳಿದು ತಾನೇ ಸರಿಯೆಂದು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಪೋಷಕರಾದರು ತಾಳ್ಮೆಗೆಡದೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಹೇಳಬೇಕು.

ಜಾಹಿರಾತು : ಶಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪೀಠಂ ಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಹಾಗೂ ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧಕರು ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ (ಕಾಲ್/ವಾಟ್ಸಪ್ 95388 66755) ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ನೇರ ಪರಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹಾ ಸೂತ್ರಗಳು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನದಾಸೆಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿದೆ 95388 66755 ಜೀವನದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರಾಶರಾಗಿದ್ದರೆ ಒ'ತ್ತಡ ಮನಸ್ತಾಪ, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ , ಮಾನಸಿಕ ಕಿರಿಕಿರಿ ವಾ'ಮಾಚಾರದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಅನರ್ಥವಾಗಿದ್ದರೆ , ಎಷ್ಟು ದುಡಿದರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ನಂಬಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ದ್ರೋಹ ಮದುವೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷಾ ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಕಲಹಗಳು ಅತ್ತೆ-ಸೊಸೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಸಂತಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರ ಸಾಲದ ಬಾಧೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತು ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ಸರ್ವಾಭಿಷ್ಟ ಸಿದ್ದಿ ಪೂಜಾ ಅಷ್ಟದಿಗ್ಬಂದನ ಪೂಜೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಹಣಕಾಲದ ಬಲಿಷ್ಠ ಅಥರ್ವಣವೇದದ ಕಾಳಿಕಾ ಉಪಾಸನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಶೇಕಡ ನೂರರಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಪಡೆದಿರುವ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ 95388 66755

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here