ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಇರುವಾಗಲೇ ಗಂಡೋ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣೋ ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ

0
1886

ಸರ್ಕಾರವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಮಗುವಿನ ಲಿಂಗ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಗು ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಯಾವ ಆದಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಈ ರೀತಿ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಕೆಲವು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಮಗುವಿನ ಲಿಂಗ ಗುರುತಿಸುವ ಉಪಾಯ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅದರ ಸತ್ಯ ಅಸತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ಸಣ್ಣ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ.

ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಗು ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ, ಕೆಲವು ಬಾರಿ ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು ಗರ್ಭಿಣಿಯ ಹೊಟ್ಟೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಗಂಡುಮಗು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಗಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಮಾತಿನ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದಾದರೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂಶಗಳು ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿ ವಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿಯಂದಿರು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಮಗು ಜನಿಸುವ ದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಗು ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವರ ಅನುಭವದ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಾಗುತ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಗಂಡು ಮಗು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ದ್ರಮ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಗು ಇದ್ದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ದಪ್ಪ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here