ನಿಮ್ಮ ಮಚ್ಚೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

0
3361

ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮುಖ, ತೋಳುಗಳು, ಕಾಲುಗಳು, ಅಂಗೈಗಳು ಇನ್ನೂ ಹಲವೆಡೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಈ ಗುರುತುಗಳನ್ನು (ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ) ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಯಂ-ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತೀರಿ.

‘ನನ್ನ ಮಚ್ಚೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬಹುದೇ? ನಾನು ಯಾರೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ? ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಚೀನೀ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ನಂಬವುದಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಚ್ಚೆ, ಜನ್ಮ ಗುರುತುಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ ಚಿನ್ಹೆಗಳು ನೀವು ಯಾರೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳಬಹುದು.

ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಚ್ಚೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾರೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಚ್ಚೆ ಹೇಳುವುದು ಇಲ್ಲಿದೆ :

1. ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ : ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಮಚ್ಚೆ ನಿಮ್ಮ ಎಡ ಅಥವಾ ಬಲ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಚಿಂತನಶೀಲ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ವಸ್ತು ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಸಹ ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೇಗಾದರೂ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಡ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಖರ್ಚುಗಾರರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

2. ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ : ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಬಲವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ದೃಡ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಲವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಾಯಕತ್ವ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತು ಬೋನಸ್ ಆಗಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುವಿರಿ.

3. ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ : ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ದುರದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಜೂ’ಜಾಟಕ್ಕೆ ಒಲವು ಮುಂತಾದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಕೂಡ ನಿರೂಪಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅವರ ಮಾರ್ಗಗಳ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವು.

4. ನಿಮ್ಮ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ : ನಿಮ್ಮ ಕೆನ್ನೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

5. ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ : ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಗುರುತು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಉತ್ತಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾವಂತನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ. ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಚ್ಚೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹೃದಯವಂತರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸುತ್ತೀರಿ.

6. ನಿಮ್ಮ ಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ತುಟಿಯ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ : ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ತುಟಿಗೆ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ಗಾಸಿಪ್ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಮತ್ತು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ನಿಮ್ಮ ಮಚ್ಚೆ ಕೆಳ ತುಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭೋಗ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಗಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ, ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಬಲ್ಲದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನೀವು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅದೃಷ್ಟ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.

7. ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ : ಪ್ರಯಾಣದ ಮೇಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆಯಿಂದ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಮತ್ತು ತಿಳಿದಿರುವ ಮತ್ತು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಜನಿಸಿದ್ದೀರಿ.

8. ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ : ನೈಜತೆ ರ’ಕ್ತಗತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ರಾಜರ ಹಾಗೆ ಜೀವಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಮಚ್ಚೆಯು ನೀವು ಮೋಜು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತು ನೀಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಐಷಾರಾಮಿಗಳನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆನಂದಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಸೋಮಾರಿಯಾದ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.

9. ನಿಮ್ಮ ತೋಳಿನ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ : ನಿಮ್ಮ ಎರಡೂ ತೋಳುಗಳ ಮೇಲಿನ ಮಚ್ಚೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಎರಡು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಂತತೆ ಮತ್ತು ನಯತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಚ್ಚೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂಗೈ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಮಚ್ಚೆ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.

10. ನಿಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ : ನಿಮ್ಮ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಚ್ಚೆ, ಅದು ಯಾವ ಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿರುವ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬೆರೆಯುವ, ಸ್ನೇಹಪರ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವವರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವೂ ಸಹ.

11. ನಿಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ : ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಮಚ್ಚೆ, ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅದೃಷ್ಟವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಚ್ಚೆ ನಿಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸರಳ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದರ್ಥ.

ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ನೀವು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಚ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಮಚ್ಚೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಅನನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಮರೆಯದೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ, ಹಾಗೆಯೇ ಮರೆಯದೆ ನಮ್ಮ ಪೇಜ್ ಅನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಪಡೆಯಿರಿ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here